نویسنده: مهران کمرانی

هنر ترجمه از نگاه نویسندگان بزرگ

ترجمه هنری ظریف در متعادل سازی شخصیت زبان مبدا و بخشیدن حیاتی نوین به آن، به زبانی تازه است. بسیاری از نویسندگان نظرات خود را در مورد هنر ترجمه بیان کرده اند، و بسیاری از نویسندگان بزرگ، خودشان مترجم بودند.   البته به نظر می رسد که چندان اجماع نظری در میان اذهان خلاق نویسدگان …

چگونه نقش موثری در کیفیت سفارش ترجمه خود داشته باشیم؟

در این مطلب به موارد چندی اشاره می شود که با رعایت آنها می توانید ترجمه بهتری از مترجم سفارش تان دریافت کنید. در اینجا ترجمه فارسی به انگلیسی و بیشتر ترجمه مقاله و پایان نامه ها مد نظر است. درست متوجه شدید. خود شما می توانید در بهبود کیفیت سفارش ترجمه نقش بسیار موثری …