ترجمه تخصصی مدیریت

ثبت سفارش ترجمه
گروه ترجمه آنلاین حرفه ای ترین مرکز تخصصی ترجمه در ایران ارائه تمام خدمات به صورت کاملا آنلاین

 

ترجمه تخصصی مدیریت، مسیری مطمئن برای نگاه جهانی مدیران

 

بسیاری از ما با مفهوم مدیریت مدرن آشنایی نسبی داریم. تا جائیکه خیلی از ما مدیریت مدرن را هنری در ساختار یک نظام علمی می دانیم. هنر کنترل هر چیز در یک نهاد انسانی. بسیاری یک مدیر توانمند را در ویژگی های ذاتی انسان ها جست و جو می کنیم و بسیاری دیگر عکس این ماجرا، مدیریت موفق را در مسیر مطالعات درست علمی و سطح دانش بالای مدیر می دانیم. در نگاه گروه اول شاید خیلی مدیریت مقوله ی مطالعاتی پیدا نکند؛ اما در نگاه علمی ماجرا، مدیر توانمند، مدیری است که از دانش به روز جهان آگاهی لازم را دارد. ترجمه تخصصی مدیریت مقوله ای است که در راستای نگاه علمی به مدیریت مدرن از اهمیت برخوردار شده است.

اما از نگاه عوام که عبور کنیم، واقعیت ماجرا جور دیگری است. دنیای امروز مدیریت را یک علم آمیخته با ویژگی های ذاتی می داند. مدیر باید استعداد ذاتی در این امر داشته باشد، اما در مدیریت مدرن باید از روش های مدرن مدیریتی تا گفتمان حاکم بر آن مسلط باشد. مدیر موفق در دنیای امروز یک مدیر آگاه و مطلع خواهد بود. مدیری که با زبان جهانی کسب دانش می کند. از این رو است که مقوله ترجمه تخصصی مدیریت برای مدیران امروز اهمیت ویژه ای دارد.

توانمندی مدیران و موفقیت سازمان ها

تا چه اندازه این جملات برای شما آشنا هستند؟! "یک مجموعه ی توانمند تولیدی، بر اثر ناکارآمدی مدیریت مجموعه در ورطه ی ورشکستگی قرار گرفته است." یا "سازمانی با در نظر گرفتن روش ‌های مدرن مدیریتی به همراه توانمندی بالای مدیران خود، از رشد بالایی در سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال قبل برخوردار شده است." و یا خیلی ساده تر "مدیریت مجموعه ناکارآمد است." یا "مجموعه از مدیریتی علمی و توانمند برخوردار است" و... . چه چیزی باعث شده تا این جملات در نزد تمامی ما بسیار آشنا و فراگیر باشند؟ چرا در هر کلامی در باب توانمندی و یا ناتوانی یک مجموعه، کلمه ی مدیریت را خواهیم شنید؟ جواب خیلی ساده است. در نگاهی همگانی، از افراد آگاه تا پایین ترین افراد در سطح جامعه، موفقیت و یا عدم موفقیت یک مجموعه ی تولیدی و یا خدماتی را در گرو مدیریت آن مجموعه می دانیم. اما چرا باید موضوع سطح توانمندی یک مجموعه را همراه با توانمندی مدیران مجموعه در نظر بگیریم؟

واقعیت آن است که هر مجموعه ی تولیدی تا خدماتی در مسیر تفکرات مدیران خود حرکت خواهند کرد. خط و مشی ای که مدیر برای آینده ی دور و نزدیک مجموعه در نظر گرفته، می تواند منجر به موفقیت و یا شکست مجموعه باشد. چرا که مجموعه ی تولیدی و یا خدماتی مسیری را طی خواهد کرد که مدیر مجموعه آن را پیش ‌بینی کرده است.

و اما چه طور ممکن است که یک مدیر بخواهد سازمان تحت مدیریت خود را در ورطه ی شکست قرار دهد؟ جدا از اینکه هر مدیری به نوعی می خواهد تا در امر مدیریت مدرن مجموعه ی خود توانمند و موفق باشد. شاید هیچ مدیری هرگز نخواهد مجموعه ی تحت مدیریت خود را در مسیر شکست قرار بدهد؛ اما هستند بسیاری از مدیران که در اثر ناتوانی در امر مدیریت شاهد شکست مجموعه ی خود خواهند شد. موفقیت یک سازمان و یا نهاد تولیدی تا خدماتی در گرو توانمندی مدیران آن مجموعه است. و حال سوال اینجاست که توانمندی و یا ناتوانی یک مدیر از کجا می آید؟ چه چیزی وی را توانمند می کند و فقدان چه چیزی ناتوانی را برای وی به ارمغان خواهد آورد؟

خیلی ‌ها مدیریت مدرن را یک فرایند ساده تلقی می‌ کنند. فرآیندی که گویا ذاتا همراه خود دارند. اما دنیای امروز خیلی سال است که این موضوع را نه تنها ساده نمی ‌بیند؛ بلکه از آن یک علم تولید کرده است. به نحوی که ذاتاً در هیچ انسانی وجود نخواهد داشت. علمی که هر روز در حال توسعه و تحول است. علمی که در سراسر دنیا محققان، متفکران و مجریان توانمندی دارد و هر روزی که می گذرد بر پهنای آن افزوده می ‌شود.

مدیر توانمند علاوه بر آنکه از علم مدیریت آگاهی کامل دارد، می داند که خود را باید با دست آورد های روز مدیریتی هماهنگ سازد. یک مدیر توانمند برای رسیدن به دستاورد های روز مدیریتی نیازمند به ترجمه تخصصی مدیریت خواهد بود.

ضرورت ترجمه تخصصی مدیریت از کجا می آید؟

اگر بخواهیم از مدیریت مدرن یک تعریف کلی داشته باشیم به مفهوم زیر خواهیم رسید:

مدیریت عبارت است از استفاده ی بهینه و کارآمد منابع مادی و انسانی در یک ساختار ارزشی در جامعه ای که آن را می پسندد با در نظر گرفتن اصولی مانند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت منابع و امکانات و در نهایت نظارت دائمی.

همان طور که می بینید، مدیریت یک رفتار سازمانی تمام شمول می باشد. رفتاری که در آن تمام اجزای مادی تا انسانی سازمان و حتی فرا سازمان را در نظر خواهد گرفت. آیا برای چنین رفتاری نمی ‌توان نگاهی علمی در نظر داشت؟ و آیا نمی ‌توان برای بهبود چنین رفتاری با ابعادی به این بزرگی تحقیقات و مطالعات انجام داد؟ و اما آیا برای دستیابی به مطالعات روز دنیا، می توان به منابع فارسی زبان موجود در فضا های کتابخانه ‌ای و یا دانشگاهی و حتی اینترنتی داخل کشور اکتفا نمود؟

قطعاً این طور نخواهد بود، مدیریت علمی است به شدت پویا و رو به رشد. از این رو هر مدیر توانمندی به خوبی متوجه ی نیاز به مطالعه ی مقالات مطرح بین‌ المللی را احساس می ‌کند. ترجمه تخصصی مدیریت از پس همین نیاز، ضرورت پیدا می ‌کند. درست در زمانیکه مدیر مجموعه می خواهد خود را در فضای به روز شده تر قرار بدهد.

هر مدیری برای ورود به یک فضای مدرن تر مدیریتی، نیازمند به مطالعه ی مقالات جدید در دانش مدیریت در استفاده از فضای ترجمه تخصصی مدیریت خواهد داشت و طیف گسترده ‌ای از این مقالات زبانی بین المللی دارند. ترجمه تخصصی مدیریت می تواند در این امر به مدیر مذکور کمک ‌های قابل توجهی داشته باشد.

ضرورت ترجمه تخصصی مدیریت برای محققان داخلی

همان طور که گفتیم، مدیریت علمی کاملاً پویا است. علمی که هر روز دستخوش تغییرات بسیاری می شود؛ اما همه ی محققان این عرصه در آن سوی مرز های ایران مقاله های شان را نمی نویسند. فضای مطالعاتی داخل کشور نیز جمع بزرگی از محققان، دانشمندان، مدیران و دانشجویان را در خود دارد که همراه با مطالعات گسترده و خلاقیت ها و استعداد های بالای مدیریتی خود، اقدام به نگارش مقالات در فضای مدیریتی دارند.

محققان و دانشجویان داخلی در عرصه ی مدیریت قطعاً علاقه خواهند داشت تا بتوانند دست آورد های علمی خود را در کنار توانمندی‌ های بالای مدیریتی خود در سطح جهانی به نمایش در آورند. تا از این طریق علاوه بر کسب جایگاه ممتاز علمی به نوعی سهمی در فضای پویایی علم مدیریت داشته باشند. ترجمه تخصصی مدیریت از زبان فارسی تا زبان های دیگر بین المللی ابزاری است که می تواند تفکر محقق ایرانی را جهانی سازد.

ترجمه تخصصی مدیریت در نگاه امروز

وقتی در دنیای امروزی زندگی می کنید، باید به نحوی خود را با این دنیا سازگار کنید و هنگامی که در دنیای امروز مدیر هستید، الزاماً نیازمند به ارتباط با دنیای رو به رشد امروزی دارید. دنیای امروز روش‌ های کلاسیک مدیریت را نمی پسندد و برای خودش روش‌ های متنوع مدیریتی ایجاد کرده است. ترجمه تخصصی مدیریت راه ورود به فضای امروز مدیریت در سطح جهانی می باشد.

مثلاً تجسم کنید که ارکان مدیریتی یک سازمان با رویکرد بین المللی در اختیار شما باشد و یا نه، خیلی ساده تر می خواهید یک کارگاه تولیدی با اهداف بلند مدت صادرات را مدیریت کنید. اصولاً در سطوح مدیریتی و به نوعی مدیر، ملزم به ارتباط با نهاد های بین المللی را دارد و یا اینکه باید با سازمان هایی در داخل که مجوز های فعالیت های جهانی را صادر می ‌کنند، مکاتباتی داشته باشد. آگاهی از روش‌ های نوین مدیریتی و یا اصولاً نگاه مدیران در آن سوی مرز های ایران حیاتی به ‌نظر می ‌رسد. ترجمه تخصصی مدیریت جدا از انتقال مباحث علمی در فضای دانش مدیریت، می ‌تواند یک کانال مطمئن در ارتباطات مدیریتی باشد. یک مدیر موفق ایرانی تنها وقتی می‌ تواند نگرش جهانی داشته باشد که بتواند در زبانی بین المللی، موضوعات مدیریتی خود را مطرح نماید. از این رو است که ترجمه تخصصی مدیریت برای مدیران ایرانی اهمیت پیدا می کند.

از طرفی ارتباطات جهانی در راستای عرضه ی محصولات و یا خدمات یک مجموعه باید همراه با آگاهی های لازم از شرایط حاکم بر فضای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سلایق کشور هدف باشد. یکی از بهترین روش‌ ها در رسیدن به این دست از آگاهی ها، مطالعه و آشنایی در اصول مدیریت بین المللی می باشد و ترجمه تخصصی مدیریت به خوبی می تواند هر مدیری را در درک کامل این اصول یاری رساند. چرا که همراه با ترجمه تخصصی مدیریت است که یک مدیر می تواند از جنبه های دقیق رفتار های سازمانی در هر کشوری مطلع شود.

وقتی به این تعریف ساده که می ‌گوید "مدیریت هم علم است و هم هنر" واقف هستیم، باید متوجه ی این موضوع باشیم که رفتار های مدیریتی آمیخته با علم و تجربه خواهد بود. برخی از رفتار های مدیریتی ریشه در رفتار های ذاتی انسان ها دارد؛ اما همین رفتار های ذاتی برای به نمایش درآمدن نیازمند به پرورش خواهند بود. پرورش استعداد های مدیریتی در گرو کسب تجربه های لازم به همراه توانمندی‌ های بالای علمی به انجام خواهد رسید. در یک مسیر، می توان با استفاده از روش های آزمون و خطا به کسب تجربه های لازم دست یافت؛ اما یک مدیر بهتر سعی خواهد کرد تا از تجربه ی آزمون و خطای مدیران دیگر استفاده کند. مدیر بهتر مدیری است که همواره در تلاش کسب دانش های لازم است و یکی از این تلاش ها در مسیر ترجمه تخصصی مدیریت خواهد بود.

اصول حاکم بر ترجمه تخصصی مدیریت

هدف از ترجمه، ایجاد یک جریان کلامی میان دو زبان است. در واقع وقتی می خواهید یک صحبت، جمله، متن و یا مقاله و حتی کتابی زبان خارجه را به زبانی جاری در بین مردمان خود بازگو کنید، فرایند ترجمه را به انجام رسانیده اید. اما ترجمه در تعاریف امروزی، دیگر معنای برگرداندن متن از یک زبان به زبان دیگر نمی باشد. چرا که متون با هدف ترجمه از مباحث گوناگون علمی در شرایط متنوع نگارشی وجود دارد. متونی که هر یک سرشار از کلمات، عبارات، اصطلاحات و... تخصصی هستند. از این رو فضای ترجمه در نگاه امروز یک فضای تخصصی است. فضایی که در آن مترجم علاوه بر تسلط کافی بر زبان مبدا و زبان مقصد، باید آشنایی منطقی از مباحث علمی مربوط به متن نیز داشته باشد.

مدیریت یکی از همین فضا های بزرگ علمی است که در آن طیف گسترده ‌ای از صحبت ها، مقالات، کتاب ها و... به زبان ‌های گوناگون پیدا می ‌شود. ترجمه تخصصی مدیریت ابزاری است برای انتقال صحیح روش‌ های مدرن امروزی در فضای آموزشی کشور.

بسیاری هستند که می ‌خواهند در عرصه ‌های جهانی جایگاهی داشته باشند. از محققان در حوزه ی مدیریت تا مدیران سازمان ها و نهاد ها و حتی صاحبان کسب و کار های گوناگون. تمام این افراد به خوبی متوجه ی این موضوع خواهند بود که برای جهانی شدن نیازمند کسب اطلاعات مدیریتی با رویکرد امروزی هستند. احتمالاً همه ی این افراد به نوعی نیازمند به مقوله ی ترجمه تخصصی مدیریت خواهند بود. چرا که تمام این افراد به نوعی می‌ خواهند در فضایی کارآمدتر و با دقتی بالاتر در سطح جهانی ارتباط برقرار کنند.

وقتی مدیر یک مجموعه هستید و می خواهید با یک نهاد جهانی مکاتبه داشته باشید، باید علاوه بر فهم کامل مطالبی که دریافت کرده اید، به نوعی توانایی کامل در نگارش متون با رویکرد مدیریتی داشته باشید. ترجمه تخصصی مدیریت در این ارتباطات است که خودش را نشان می دهد. چرا که مدیریت قواعد زبانی مخصوص به خودش را دارد و مدیران به‌ خوبی از شرایط حاکم بر این قواعد زبانی آگاهی دارند؛ اما صحبت با این قواعد زبانی در یک زبان خارجه، ساده نخواهد بود. یک مدیر هوشمند هرگز این تصمیم را نخواهد گرفت که مکاتبات بین المللی خود را بدون در نظر گرفتن قواعد زبانی حاکم بر گفتمان مدیریتی به انجام رساند؛ اما باید بتواند مفاهیم مدیریتی را در گفتمان خود وارد نماید و یا اینکه در فهم مفاهیم مدیریت در زبان های بین المللی توانمند باشد. اینجاست که ترجمه تخصصی مدیریت در برقراری یک جریان زبانی میان دو زبان مدیریتی اهمیت خودش را نشان می دهد.

برای یک مدیر موفق و یا کسانی که در مباحث علمی مدیریت فعالیت می ‌کنند، رسیدن به معنا و اهداف دقیق متون مدیریتی در زبان اصلی اهمیت بالایی دارد. آنها می خواهند در سطحی بالا و کاملاً علمی مفاهیم علم مدیریت را در زبان فارسی داشته باشند. رسیدن به چنین دقتی در گفتمان علمی مدیریتی نیاز به تبحر بالا در امر ترجمه تخصصی مدیریت خواهد داشت. اگر چه بسیاری از مدیران توانمند داخلی از پس این ترجمه تخصصی مدیریت بر می آیند؛ اما برای جمع بسیاری از مدیران، رسیدن به مفاهیم دقیق مدیریتی از یک متن زبان اصلی همراه با ترجمه تخصصی مدیریت چندان مقوله ی ساده ‌ای نیست. این موضوع دلیل بر ضعف و یا عدم توانایی مدیر و شاید محقق فضای مدیریتی در امر ترجمه مدیریت نخواهد بود. اینکه یک مدیر هوشمند برای درک کامل مقالات خارجی زبان از ابزار ترجمه مدیریت بهره می ‌برد، می ‌توان نگاه مدیریتی آن مدیر را در این مقوله جست و جو نمود.

بسیاری از اقدامات در فرآیند ترجمه تخصصی مدیریت با هدف ایجاد مقالات، متن ها، کتب و... در این فضا می ‌باشد. انتقال مفاهیم علمی از زبان بین ‌المللی در زبان جاری به جهت انتشار در مجامع علمی داخل کشور باید کاملاً دقیق صورت گیرد. فهم کامل عبارات و اصطلاحات مدیریتی در فضای ترجمه تخصصی مدیریت به گونه ای که متن ترجمه شده به مفاهیم کلی و حتی جزئی متن اصلی پایبند باشد و در عین حال نتیجه ی حاصل شده از ترجمه تخصصی مدیریت بسیار روان و کاملاً قابل فهم برای مخاطبان داخلی باشد، از جمله ضروریت های حاکم بر فضای کلی در فرآیند ترجمه تخصصی مدیریت می باشد.

مخاطبان ترجمه تخصصی مدیریت چه کسانی هستند؟

شاید در نگاه ابتدایی ایجاد یک جریان ترجمه تخصصی مدیریت در فضا های علمی مدیریتی را متوجه دانشمندان، متفکران و محققان این حوزه بدانید. به هر حال افرادی که در فضای مدیریت، اندیشه ‌های علمی دارند، علاقه به ترجمه تخصصی مدیریت خواهند داشت.

از طرفی اکثر محققانی که می‌ خواهند در فضا های مدیریتی اقدام به چاپ کتب جدید داشته باشند، باید بتوانند کتاب خود را در مسیر علم به روز مدیریتی قرار بدهند. ترجمه تخصصی مدیریت می‌ تواند ابزاری توانمند با هدف نگارش کتب در زمینه های علمی رشته ی مدیریت بشود.

اما در گروه هایی که ذکر کردیم به خوبی می ‌توان این انتظار را داشت که بسیاری از آنها به نوعی از پس ترجمه تخصصی مدیریت بر آیند. چرا که هر کدام از آنها افرادی توانمند در زمینه ‌های علمی مدیریتی هستند؛ اما آیا کسان دیگری نیز هستند که فرایند ترجمه تخصصی مدیریت می ‌تواند برای آنها سودمند باشد؟

ترجمه تخصصی مدیریت می ‌تواند برای بسیاری از افراد در سطوح گوناگون مدیریتی سودمند باشد. کسانی که می ‌خواهند در ارتباطات بین المللی از موانع زبانی عبور کرده و به شکلی صحیح و علمی اقدام به ارتباطات مدیریتی نمایند. صاحبان کسب و کار های کوچک و بزرگ، تجار، مدیران سازمان ها و نهاد های اقتصادی و صنعتی و حتی خدماتی، بسیاری از دانشجویان و... از جمله گروه هایی هستند که به ترجمه تخصصی مدیریت نیازمند می باشند.

 

***

ترجمه متون تخصصی مدیریت امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است. مطمئناً این عبارت را شنیده اید که "مدیریت هم علم است هم هنر"، به عبارتی هم آگاهی است و هم تجربه، یعنی هم اکتسابی است هم ذاتی. مدیریت در واقع علم و هنر به‌کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل و در نهایت ایجاد هماهنگی برای رسیدن به اهداف موردنظر یک سازمان است.

در واقع ترجمه متون عامل کلیدی در ایجاد یک جهان به هم متصل است. اکثر محققان و افرادی که دارای کسب وکار هستند و قصد رشد در سطح بین‌المللی را دارند، اغلب از ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی بهره می‌گیرند تا بتوانند بر موانع زبانی غلبه کرده و بتوانند ارتباطات مؤثری را برقرار کنند. در این میان، ترجمه تخصصی مدیریت دارای اهمیت بسیار زیادی است؛ زیرا علاوه بر محققان این رشته، مدیران و متخصصان کسب‌وکارهای متعدد نیز جهت به‌روزرسانی دانش و اطلاعات خود، نیاز به آشنایی متون و منابع از دیگر زبان‌ها و پیشرفته‌ای علم مدیریت در سایر کشورها دارند و در واقع می‌توان گفت طیف وسیعی از افراد خبره و متخصص، مخاطبان این متون هستند. به مین علت نیاز به شکل‌گیری دپارتمانی برای ترجمه متون تخصصی این رشته و جداسازی این امر حرفه‌ای از ترجمه متون عمومی، بسیار لازم و ضروری است.

یکی از دغدغه‌های کاربران در زمینه‌ی مدیریت این است که بتوانند معنا و مفهوم عبارات و اصطلاحات متن اصلی به بهترین شکل ممکن به متن ترجمه شده انتقال دهند. بدین معنا که ضمن پایبندی به متن مبدأ، نگارش متن ترجمه می‌بایست به گونه‌ای باشد که خواننده و مخاطب آن، متوجه ترجمه بودن آن از زبانی دیگر نشوند.

ترجمه رشته مدیریت در ترجمه آنلاین توسط دانش‌آموختگان گرایش‌های مختلف مدیریت مسلط به زبان انگلیسی و به صورت حرفه‌ای از انگلیسی به فارسی و فارسی به ‌انگلیسی انجام می‌شود. با توجه به کلمات و اصطلاحات تخصصی که در مقاله‌ها و متون مختلف مدیریتی به چشم می‌خورد، درک معنی و مفهوم متن اصلی و انتقال آن از زبان مبدأ به مقصد تنها از عهده افرادی بر می‌آید که علاوه بر تسلط بر زبان انگلیسی، فارغ‌التحصیل گرایش مربوطه نیز باشند و یا در آن زمینه تجربه و مطالعه کافی داشته باشند.

نحوه ترجمه متون در سایت ترجمه آنلاین

متن یا مقاله موردنظر شما ابتدا توسط کارشناس از نظر تعداد کلمات و گرایش مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس با توجه به نوع ترجمه درخواستی به بهترین مترجم سایت سپرده می‌شود. مترجم نیز در زمان مقرر طبق درخواست مشتری اقدام به ارسال متن ترجمه به‌صورت تایپ شده در Word می‌نماید. پس‌ازآن متن ارسالی توسط ویراستار مورد بازبینی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید به مشتری اطلاع داده و فایل ترجمه به صورت تایپ شده برای مشتری ارسال می‌شود. کادر مجرب ترجمه آنلاین همگی دارای مدرک تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته‌های تخصصی بوده و موفق به کسب نمره عالی در آزمون مترجمی گرایش‌های تخصصی می‌باشند.

با کمترین دردسر

فایل مورد نظر خود را پس از عضویت در بخش ثبت درخواست ارسال کنید و منتظر دریافت فایل ترجمه شده باشید . به همین سادگی

سریعترین زمان

اطمینان داشته باشید به دلیل عدم مراجعه حضوری و آماده به کار بودن تعداد زیادی از مترجمان حرفه ای و برنامه زمانبندی منظم وب سایت ترجمه آنلاین موجب خواهد شد در سریعترین زمان ممکن فرایند ترجمه مد نظر شما انجام شود.

حرفه ای ترین مترجم ها

از آنجا که ترجمه های انجام شده توسط مترجمان ، و فرایند های شروع به همکاری با آن ها با نظارت دقیقی توسط ناظران وب سایت ترجمه آنلاین انجام می شود پس می توانیم بگوییم حرفه ای ترین مترجم ها در اختیار شما خواهند بود.

کاملا آنلاین

شیوه ی کار وب سایت ترجمه آنلاین به گونه ای پیاده سازی شده تا شما با کمترین دردسر فرایند ترجمه مد نظرات را انجام دهید. تمام کارها به صورت آنلاین انجام خواهد شد، کافی است فایل مد نظر خود را پس از عضویت در سایت برای ما ارسال کنید.همین.

به مشاوره یا راهنمایی نیاز دارید؟