ترجمه تخصصی روانشناسی

ثبت سفارش ترجمه
گروه ترجمه آنلاین حرفه ای ترین مرکز تخصصی ترجمه در ایران ارائه تمام خدمات به صورت کاملا آنلاین

 

 

ترجمه تخصصی روانشناسی راهی برای ورود به مکتب های جهانی 

 وقتی یک موضوع با نگرش تحقیقاتی در محافل دانشگاهی مطرح می شود، رنگ و بوی علم را بر خود می گیرد و هر ماجرایی که در غالب یک علم وارد عرصه های گوناگون زندگی بشر می شود، سراسر پر از تحقیقات و دست آورد ها و اکتشافات خواهد بود. چرا که هر علم، دانشمندان، دانشجویان و محققانی دارد که خود را در جهت توسعه ی دانش متعهد می ‌دانند. روانشناسی یکی از علوم تاثیرگذار در زندگی بشر است. علمی که در سراسر جهان جایگاه ویژه ‌ای در محافل دانشگاهی دارد و همواره هستند دانشمندانی که سعی در بهبود روش ها، دست آورد ها و موضوعات گوناگون در این شاخه از علم را دارند. ترجمه تخصصی روانشناسی با توجه به گستردگی بسیار زیاد این علم در سطح جهانی به همراه شاخه ‌های متعدد تحقیقی که از آن ریشه می گیرند، در نزد محققان این رشته از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است. چرا که با کمک ترجمه تخصصی روانشناسی می توان ابعاد گوناگون علمی این رشته را جهانی نمود و یا اینکه همراه با ترجمه تخصصی روانشناسی از نگرش های مدرن در محافل بزرگ جهانی مطلع شد.

 

ترجمه تخصصی روانشناسی 

هر روانشناسی به خوبی می داند که مکتب های گوناگون علوم روانشناسی در جا به جایی جهان در حال به وجود آمدن و یا توسعه می باشند. مکتب هایی که هر کدام روش های تحقیق مخصوص به خود را دارند و در جایگاه خود از دست آورد های ویژه ای بهره می‌ برند. آگاهی از این جریان پویای علمی در نگاه جهانی، هر روانشناسی را به سمت ترجمه تخصصی روانشناسی سوق خواهد داد. این آگاهی ها می تواند علاوه بر بهبود روش های درمان بیماری های روانشناشی در زمینه ی افزایش سطح آگاهی محققان داخلی تاثیر گذار باشد. از این رو اقدام برای ترجمه تخصصی روانشناسی، اقدام برای رشد جایگاه علم روانشناسی در سطح جامعه خواهد بود.

اما ورود به عرصه ی ترجمه روانشناسی الزاماتی دارد. علم روانشناسی فضایی پیچیده و بسیار تخصصی است. از این رو موضوعات جدید علمی در این فضا می تواند بر این پیچیدگی ها بیافزاید. از طرفی درک  صحیح تعاریف در علم روانشناسی یک اصل همیشگی است. اصلی که عدم دقت در آن همراه با تبعات سنگین خواهد بود. ترجمه تخصصی روانشناسی با در نظر گرفتن همین نکات کلیدی است که اهمیت خودش را در مباحث علم روانشناسی پیدا کرده است. البته مقوله ترجمه تخصصی روانشناسی مادامیکه از دقت و مهارت کافی برخوردار باشد امری نیست که بتوان از هر مترجمی انتظار توانایی انجام آن را داشته باشید. ترجمه تخصصی روانشناسی یک مقوله ی پیچیده است و از سختی های خاص خودش برخوردار است. در این گفتار قصد آن را داریم که شما را علاوه بر اهمیت دادن به ترجمه تخصصی روانشناسی به نوعی با این فضای علمی آشنا سازیم. از این رو در این مقاله قصد پرداختن به چرایی تا اهمیت علم روانشناسی را داریم.

 

 ترجمه تخصصی روانشناسی
 

روانشناسی چیست و چگونه بر زندگی انسان ها تاثیر می گذارد؟

از دوران قدیم انسان ها به این نتیجه رسیدند که رفتار های انسانی از الگو ‌های مشخصی تبعیت نمی‌ کند؛ اما می ‌توان برای تحلیل رفتار های انسانی اقدام به تدوین الگو هایی از پیش تعریف شده نمود. با این امید که همراه با دانش کامل بر آن الگو ها بتوان رفتار های انسانی را پیش‌ بینی نمود و یا تحت کنترل قرار داد. آن الگو ها مقدمات پیدایش علمی شد که در دوران معاصر با عنوان روانشناسی از آن یاد می ‌شود. البته این علم برای توسعه ی مباحث خود به چیزی فراتر از نوع انسانی پرداخته است و به نوعی رفتار های تمام موجودات زنده را تحت کاوش های علمی خود قرار می دهد.

روانشناسی در یک تعریف ساده تر، علمی است که به تحلیل روان، فرایند ذهنی، رفتار و الگو های شخصیتی انسان ها و دیگر موجودات زنده از طریق روش‌ های علمی می پردازد. پس، رفتار و فرآیند های روانی هدف کلی از علم روانشناسی خواهد بود. البته رفتار در یک بیان کلی در این تعریف آمده است. این تعریف کلی می تواند شامل مباحث جزئی تری مانند احساس، ادراک، تفکر، شخصیت، هوش، حافظه و... باشد که هر کدام زمینه ‌های گوناگون در علم روانشناسی ایجاد خواهند کرد. اگر چه از دیرباز تحلیل رفتار های انسانی و حتی حیوانی در دنیای تفکرات بشری جای داشته اند و اندیشمندان بزرگی همچون سقراط، افلاطون، ارسطو و... نوشته هایی بر این موضوع دارند؛ اما نگاه آکادمیک به این موضوع به سال ‌های ابتدایی قرن هجدهم میلادی باز می گردد.

شاید این تاریخچه ریشه در مطالعات غربی ها داشته باشد. چرا که به یقین می توان در مطالعات اسلامی، پرداختن به موضوعات روانشناسی را در قرن ها قبل از تحول آکادمیک دنیای غرب جست و جو نمود. صحت این ادعا را می ‌توان در نگارش متعدد کتب از دانشمندان شهیر جهان اسلام تایید نمود. دانستن نگرش علمی به یک موضوع می تواند به تهیه ی کتاب بیانجامد و کتب اسلامی قدمت علمی روانشناسی را بسیار تاریخی تر از جهان غرب خواهد نمود.

به هر صورت تبادل علمی در فضای روانشناسی یک موضوع جدید نیست. ترجمه تخصصی روانشناسی یک ماجرا با قدمت چند صد ساله می باشد. از زمانیکه دانشمندان اسلامی سعی در ترجمه روانشناسی متفکران در دنیای یونان باستان نمودند تا در عصری که دنیای غرب پس از گذراندن دوران هرج و مرج قرون وسطایی، نگاه ویژه ‌ای به علوم اسلامی و خصوصاً موضوعات انسان ‌شناسی تا جامعه شناسی آن نمود. نگاهی که ترجمه تخصصی روانشناسی را این بار از قلب تفکرات اسلامی در دنیای جدید غربی ‌ها وارد کرد. دنیایی که دیگر به روانشناسی در نگاه یک علم می پرداخت و سعی در ایجاد تحصیلات آکادمیک برای آن داشت.

 

تاثیر علم روانشناسی

 

و حالا دنیا پر است از مکتب های گوناگون با اندیشه ‌های متنوع در فضای علم ‌روانشناسی. فضایی که محققان بسیاری دارد و مقالات متعدد در آن، هر روز گستردگی این علم را وسیع تر می کند. دنیایی که گستردگی آن در فرهنگ ها و زبان های رایج جهانی مبحث ترجمه تخصصی روانشناسی را پررنگ تر می نماید. موضوع ترجمه تخصصی روانشناسی همراه با این گستردگی جهانی در کنار وجود مکتب های گوناگون می تواند حلقه ی اتصال فضا های متنوع تحقیقاتی می باشد. از طرفی ارتباط نزدیک این علم با دیگر شاخه های علمی، مانند جامعه شناسی، علوم پزشکی ، مذاهب، اخلاقیات، علوم سیاسی و فرهنگی و... مسئله ی ترجمه تخصصی روانشناسی را پیچیده ‌تر خواهد نمود. چرا که هر مقاله در دنیای بزرگ روانشناسی قطعاً با یکی از دیگر علوم در ارتباط خواهد بود. ارتباطی که تحلیل آن در یک زبان دیگر قطعاً آسان نخواهد بود.

از آنجا که این علم ارتباط بسیار نزدیکی با رفتار های فرهنگی در جوامع گوناگون بشری دارد، ترجمه تخصصی روانشناسی را پیچیده تر می کند. ترجمه تخصصی روانشناسی باید به نوعی مقوله های فرهنگی را نیز در مراحل اجرایی خود داشته باشد. گاها پیش می آید که موضوعی در نگاه روانشناسانه ی یک جریان فرهنگی کاملا پسندیده باشد؛ اما در یک فرهنگ دیگر مورد نکوهش قرار گیرد. این گونه از موارد در بحث های گوناگون روانشناسی به وفور دیده می شود. مواردی که باید مورد آگاهی مترجم در امر ترجمه تخصصی روانشناسی نیز باشد.

زیر شاخه ها در علم روانشناسی

شاید یکی از گسترده ترین علوم از تعداد متنوع موضوعات گوناگون تحقیقاتی، علم‌ روانشناسی باشد. علمی که سعی در تحلیل رفتار های انسانی دارد، باید بتواند این تحلیل را همراه با گستردگی فضای شخصیتی نوع انسان بزرگ نماید. از آنجا که نوع بشر در جنبه های گوناگون رفتاری قرار خواهد گرفت، موضوعات علم روانشناسی بسیار گسترده و وسیع خواهند شد. از جمله زیر شاخه های اصلی در علم روانشناسی می توان به موارد زیر اشاره نمود.


 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی مشاوره
 • روانشناسی تربیتی
 • روانشناسی سلامت
 • روانشناسی شخصیت
 • روانشناسی اجتماعی
 • روانشناسی فرهنگی
 • روانشناسی سیاسی
 • روانشناسی ورزشی
 • روانشناسی نظامی
 • روانشناسی جنسی
 • روانشناسی خواب
 • روانشناسی کار
 • روانشناسی دین
 • روانشناسی کودکان
 • روانشناسی جنایی


ترجمه تخصصی روانشناسی 

به یقین می توانیم بیش از صد شاخه در علم روانشناسی برای معرفی داشته باشیم. شاخه هایی که هر کدام دنیایی از مباحث متنوع و علمی هستند؛ اما اگر در فهرست همین چند شاخه ی اصلی که ذکر کرده ‌ایم، اندکی دقیق باشید، به خوبی متوجه ی یک نکته خواهید بود. بسیاری از زیر شاخه های علم روانشناسی در اثر نیاز در یک فضای رفتاری ایجاد می شوند. مثلاً روانشناسی سیاسی، ورزشی و یا کار و حتی جنسی. تمام این زیر شاخه ها وقتی به وجود آمده ‌اند که محققان شاهد رفتار های گوناگون و غیرقابل پیش بینی در این فضا ها شده ‌اند. در واقع بروز مشکلات و یا رفتار های متنوع در جنبه های گوناگون زندگی انسانی است که منجر به تولید شاخه های متنوع در علم روانشناسی هستند. البته می توان در برخی از این زیر شاخه ها شاهد حلقه های مشترکی باشیم؛ اما در نگاه کلی فضا های علمی حاکم بر آنها به کلی با یکدیگر متفاوت هستند.

اما نکته ی اصلی که می تواند دلیل بر اهمیت ترجمه تخصصی روانشناسی باشد، مطالعه در هر یک از این زیر شاخه ها خواهد بود. چرا که یقیناً فضای تحقیقاتی تا مطالعاتی هر یک به طرز چشمگیری با انواع دیگر متفاوت خواهد شد. به یقین تحلیل هر یک از زیر شاخه ها نیازمند پس زمینه های مطالعاتی است. فردی که به نوعی با هر یک از این زیر شاخه ها آشنایی دارد، می تواند از پس تحلیل مباحث علمی در آن زیر شاخه ی مذکور بر آید.

حال اگر فضای مطالعاتی در یک زبان بیگانه باشد، ترجمه تخصصی روانشناسی موضوعی است که می تواند در این ماجرا اهمیت خودش را نشان بدهد. به خوبی می دانیم که هر زیر شاخه، پر است از اصطلاحات، عبارات و موضوعات تخصصی که مخصوص همان زیر شاخه اند. درک تمامی این مفاهیم پیچیده در یک زبان بیگانه آسان نخواهد بود. ترجمه تخصصی روانشناسی با هدف تحلیل این موضوعات تخصصی است که در مجامع علمی مطرح شده و توسعه می ‌یابد. همراه با ترجمه تخصصی روانشناسی می توان بر موانع زبانی در برخورد با موضوعات بسیار تخصصی غلبه نمود و به نوعی با استفاده از ترجمه تخصصی روانشناسی در تحلیل شاخه های گوناگون این علم از هر گونه اشتباه و یا بد فهمی پرهیز نمود.

روانشناسی و ارتباط با دیگر علوم

روانشناسی یکی از ابتدایی ترین و در عین حال اصولی ترین علوم در مباحث علوم تجربی می باشد. این حضور در جمع علوم تجربی، ارتباطاتی نزدیک میان علم روانشناسی و دیگر علوم تجربی ایجاد می‌ کند. ارتباطاتی که می ‌تواند ریشه در علوم پزشکی، عصب شناسی، فیزیولوژی و... داشته باشد.

ترجمه تخصصی روانشناسی

گاها شنیده اید که می گویند دلیل بسیاری از بیماری ها، ریشه های عصبی دارند و یا در ضمیر نا آرام بیماران رشد پیدا می کنند. و یا اینکه می گویند درمان انبوهی از بیماری ها تنها از طریق یک روان آرام، ذهن آسوده و خیالی خالی از استرس صورت می ‌پذیرد. به هر صورت دنیای پزشکی دلایل بی شماری از نابهنجاری های روانی را دلیل بیماری های خود می داند. عواملی مانند استرس، اضطراب، ترس، وسواس فکری و... . از این رو به خوبی می توانید مرز های مشترک علوم پزشکی، خصوصاً داروسازی را در دنیای روانشناسی مشاهده کنید. از جمله دلایل اهمیت دادن به ترجمه تخصصی روانشناسی در واقع ریشه های این علم در مباحث پزشکی می باشد. وجود اصطلاحات متنوع رشته های پزشکی در این علم می تواند ترجمه تخصصی روانشناسی را به امری بسیار سخت و گاها گیج کننده تبدیل سازد.

اما مرز های مشترک روانشناسی تا دنیای پزشکی پیش نرفته؛ بلکه ردپایی از خود در مباحث علوم انسانی نیز انداخته است. علومی مانند فلسفه، جامعه شناسی، مباحث سیاسی و حتی تاریخی نیز از اثرات علم روانشناسی بهره مند شده اند. علوم انسانی تا جاییکه می خواهد اثرات فردی انسان ها بر تحولات اجتماع را بررسی کند، به نوعی از ابزار های روانشناسی استفاده خواهد کرد. همین فصل مشترک با هنجارهای اجتماعی و انسانی است که امر ترجمه تخصصی روانشناسی را پررنگ تر می کند. در ترجمه تخصصی روانشناسی باید همواره به تمامی هنجار های مطرح شده در متن زبان اصلی و تطبیق آن با هنجار های موجود در فرهنگ زبان هدف پایبند باشیم. ورود مباحث اجتماعی تا فردی که در فرهنگ یک زبان جایگاهی ندارد و از طریق یک ترجمه تخصصی روانشناسی انتقال یافته است، به راحتی می تواند از اعتبار علمی متن ترجمه شده بکاهد. اما این نکته باید مورد توجه باشد که اصل موضوع در ترجمه تخصصی روانشناسی مورد تغییر قرار نگیرد.

در دیگر مرز های مشترک علم روانشناسی باید از جنبه های مذهبی در ادیان گوناگون نام ببریم. این ارتباط را در دنیای اسلام خصوصاً آموزه های فردی به وضوح می توانیم شاهد باشیم؛ اما روانشناسی در دیگر ادیان نیز ریشه هایی دارد. خصوصاً وقتی صحبت از انحرافات دینی و مذهبی در میان باشد. بسیاری از افراط‌ گری های مذهبی، روان پریشی های دینی، مباحث ضد اخلاقی و... ریشه ‌های روانشناسی دارند.

برخورد روانشناسان در مرزهای مشترک با دیگر علوم

به هیچ حالت نمی توان یک روانشناس را در تمام این ارتباطات با دیگر علوم، مسلط دانست. از این رو عمده روانشناسان به شکل تخصصی و با خلق حوزه ‌های مطالعاتی در این زمینه های مشترک علمی، تحقیقات خود را انجام می ‌دهند. شاید یک روانشناس نتواند به تمامی فضا های مطالعاتی این علم مسلط باشد؛ اما یقینا از فهم مفاهیم گوناگون علمی در این حوزه بر خواهد آمد. از این رو است که تمامی روانشناسان متعهد و آگاه بسیار علاقه مند به مطالعه در عرصه ‌های گوناگون روانشناسی هستند.

ترجمه تخصصی روانشناسی

تقریباً تمام این روانشناسان علاقه دارند تا با نگاهی جهان ‌شمول مطالعات خود را تکمیل نمایند. از این رو دستیابی به مقالات و مطالعات در کنار کتب مطرح در سطح جهانی برای بسیاری از آنها در اولویت قرار خواهد گرفت؛ اما پرداختن به موضوعات گوناگون روانشناسی مادامیکه در دل دیگر مباحث علمی قرار دارند، آن هم در یک زبان خارجه، چندان امر ساده ای نخواهد بود. ترجمه تخصصی روانشناسی با درک این نیاز است که می تواند راهگشای جمع کثیری از علاقه ‌مندان به مطالعه ی مباحث روز روانشناسی باشد. یک روانشناس از مسیر ترجمه تخصصی روانشناسی می تواند به خوبی در مسیر تحولات امروز علم روانشناسی قرار گیرد؛ اما آیا می تواند به هر مترجمی در امر ترجمه تخصصی روانشناسی اعتماد کند؟ و یا آنکه از دقت ترجمه تخصصی روانشناسی که خود انجام داده است اطمینان کامل داشته باشد؟

مطالعه ی مقالات روانشناسی باید با دقت همراه بشود و تمامی جزئیات آن مورد فهم کامل خواننده قرار گیرد تا از تاثیر کامل متن اطمینان حاصل شود. این واقعیت علم ‌روانشناسی است. چرا که این علم می ‌تواند فضا های چند پهلو داشته باشد که کج فهمی و یا بد فهمی این مطالب، می تواند تاثیرات منفی عمیقی داشته باشد. خصوصاً اگر این کج ‌فهمی در مسیر یک درمان روانشناسی صورت گرفته باشد.

اهمیت ترجمه تخصصی روانشناسی

اهمیت در مقوله ی ترجمه تخصصی روانشناسی در واقع اهمیت دادن به فهم دقیق مفاهیم روانشناسی می باشد. متون تخصصی در علم روانشناسی همراه با اصطلاحات، واژگان و مفاهیم پیچیده در این علم ساخته می‌ شود. تا جاییکه خواندن و فهم آن برای افراد عادی مقدور نخواهد بود. از این رو ترجمه ی متون تخصصی در روانشناسی چیزی نیست که بتوان از هر مترجمی انتظار آن را داشت.

ترجمه تخصصی روانشناسی، یک مترجم آگاه به علوم روانشناسی را می خواهد تا در انتقال مفاهیم عمیق و عمدتاً پیچیده ی این علم در فضای ترجمه توانمند باشد. مترجمی که از آگاهی نسبی در علم روانشناسی برخوردار نیست. قاعدتاً در فهم مطالب در حین ترجمه دچار سردرگمی خواهد شد و در نهایت متنی را در خروجی خود خواهد داشت که به راحتی باعث گمراهی خوانندگان خود خواهد بود.

از این رو است که اصولا ترجمه تخصصی رواشناسی را مترجمان مسلط بر زبان انگلیسی که به نوعی در بطن مباحث روانشناسی هستند به انجام می رسانند. در نتیجه می توانید زمانیکه می خواهید مقالات علمی خود در مباحث روانشناسی را در زبانی دیگر ترجمه نمایید و یا به جهت تکمیل مطالعات خود مقالاتی خارجی زبان را در زبان فارسی داشته باشید، از موسسات معتبر در امر ترجمه استفاده کنید و در این همکاری از حضور مترجم آگاه به فضای ترجمه تخصصی روانشناسی مطمئن گردید.

ترجمه روانشناسی

***

تحقیقات و بررسی‌های روان انسان از قرن‌ها پیش ذهن دانشمندان را به خود درگیر کرده است، به خصوص متفکرین یونانی را که باعث شده امروزه آثار ارزشمندی از فیلسوفان قدیم یونانی در دست باشد. در ایران از گذشته‌های دور، علم روانشناسی تحت عنوان اخلاق، مورد توجه قرار داشته و در اویل دهه 1340 به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه‌ها تدریس شده است.

رشته روانشناسی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم تجربی با فیزیولوژی، عصب‌شناسی، جامعه ‌شناسی و فلسفه دارای مرزهای مشترکی هستند که به مطالعه‌ی فرآیندهای ذهنی و روانی از قبیل احساس، انگیزیش، ادراک، هیجان، تفکر، هوش، شخصیت، حافظه و همچنین اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم انسان می‌پردازد. بسیاری از متخصصین روانشناسی این عقیده رادارند که باوجود شناسایی زمینه‌های بسیار متعدد روانشناسی، هنوز در حال تکامل بوده و جنبه‌های مختلفی از آن، کماکان ناشناخته باقی‌مانده است. این امر به دلیل تنوع رفتارهای انسانی است که باعث شده تا زمینه‌های جدید، به شکلی مستمر در حال ظهور باشند.

ترجمه تخصصی متون روانشناسی دارای اصطلاحات، واژگان، مفاهیم علمی پیچیده و کاملاً تخصصی است که مترجم باید تسلط کافی بر مفاهیم علمی این حوزه داشته باشد. به همین علت ترجمه‌ی این متون تنها توسط مترجمین تخصصی این رشته مقدور است، در غیر این صورت ممکن است در حین ترجمه‌ی مطالب، مفاهیم به درستی ترجمه نشوند و باعث گمراهی مخاطبین شوند. کادر مجرب ترجمه آنلاین بادانش بسیار بالا می‌توانند به راحتی این متون را ترجمه کرده و مفاهیم را به درستی انتقال دهند.

فرایند ترجمه متون در سایت ترجمه آنلاین

متن یا مقاله مورد نظر شما ابتدا توسط کارشناس ازنظر تعداد کلمات و گرایش موردبررسی قرار می‌گیرد. سپس با توجه به نوع ترجمه درخواستی به مترجم متخصص سایت سپرده می‌شود. مترجم نیز در زمان مقرر طبق درخواست مشتری اقدام به ارسال متن ترجمه به‌صورت تایپ شده در Word می‌نماید. پس‌ازآن متن ارسالی توسط ویراستار مورد بازبینی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید به مشتری اطلاع داده و فایل ترجمه به صورت تایپ شده برای مشتری ارسال می‌شود. کادر مجرب ترجمه آنلاین همگی دارای مدارک تحصیلی بالایی در رشته‌های تخصصی می‌باشند و می‌توانید با خیالی آسوده متون خود را در اختیار آنان جهت ترجمه قرار دهید.

با کمترین دردسر

فایل مورد نظر خود را پس از عضویت در بخش ثبت درخواست ارسال کنید و منتظر دریافت فایل ترجمه شده باشید . به همین سادگی

سریعترین زمان

اطمینان داشته باشید به دلیل عدم مراجعه حضوری و آماده به کار بودن تعداد زیادی از مترجمان حرفه ای و برنامه زمانبندی منظم وب سایت ترجمه آنلاین موجب خواهد شد در سریعترین زمان ممکن فرایند ترجمه مد نظر شما انجام شود.

حرفه ای ترین مترجم ها

از آنجا که ترجمه های انجام شده توسط مترجمان ، و فرایند های شروع به همکاری با آن ها با نظارت دقیقی توسط ناظران وب سایت ترجمه آنلاین انجام می شود پس می توانیم بگوییم حرفه ای ترین مترجم ها در اختیار شما خواهند بود.

کاملا آنلاین

شیوه ی کار وب سایت ترجمه آنلاین به گونه ای پیاده سازی شده تا شما با کمترین دردسر فرایند ترجمه مد نظرات را انجام دهید. تمام کارها به صورت آنلاین انجام خواهد شد، کافی است فایل مد نظر خود را پس از عضویت در سایت برای ما ارسال کنید.همین.

به مشاوره یا راهنمایی نیاز دارید؟