ترجمه آنلاین

ویرایش تخصصی متن

از ترجمه قبلی خود ناراضی هستید؟ به صورت تخصصی ویرایش می گردد

محاسبه سریع قیمت ترجمه

ارسال فایل

ویرایش تخصصی متن

دوشنبه 21 اسفند 1396      نویسنده : مدیر سایت     بازدید: 210    

ویرایش متن انگلیسی


ترجمه آنلاین با توجه به نیاز کاربران ترجمه، سرویس تخصصی ویرایش متن انگلیسی را ارائه می دهد. در راستای ارائه سرویس ویرایش متن، مترجمین مجرب و حتی ویراستار جذب دارالترجمه شده اند، تا بتوانیم به بهترین نحو این نیاز مشتریان را بر طرف سازیم. ممکن است این سوال برای شما مطرح شود، که چرا متن انگلیسی به ویرایش نیاز دارد؟

برخی از متون انگلیسی، توسط افراد کم تجربه از فارسی به انگلیسی ترجمه شده و مشکلاتی نظیر: مشکلات گرامری، دستوری، معنایی و ... را دارد که نیاز است مورد بازبینی و ویرایش قرار گیرد تا بتوان نتیجه مطلوب را از متن ترجمه شده دریافت کرد. ویرایش و ویراستاری متن انگلیسی توسط مترجمین بخش فارسی به انگلیسی انجام می شود. در این راستا نیاز است تا هم فایل مبدا فارسی و هم ترجمه انجام شده انگلیسی قبلی را ارسال نمایید تا مطابقت داده و ویرایش گردد.

ویرایش متن فارسی


ویرایش متن فارسی زمانی مورد نیاز قرار می گیرد که متنی توسط فرد فاقد تجربه از انگلیسی به فارسی ترجمه شود، در این صورت متن فارسی ترجمه شده دارای مشکلات گرامری، دستوری، معنایی و ... خواهد بود. ویرایش متن فارسی توسط مترجمین بخش انگلیسی به فارسی انجام می شود، همچنین ویرایش متن فارسی از ویرایش متن انگلیسی راحت تر است. در نظر داشته باشید، در ویرایش ترجمه انگلیسی به فارسی ارسال هر دو متن (متن مبدا انگلیسی برای ترجمه و ترجمه فارسی اولیه متن) ضروری است.

قیمت ترجمه ویرایش تخصصی متن


قیمت ویرایش متن در هر دو بخش ویرایش متن فارسی و ویرایش متن انگلیسی 60 درصد کل هزینه ترجمه است، قیمت های در نظر گرفته شده کاملا مناسب دانشجویان عزیز می باشد.

کیفیت ویرایش تخصصی متن


از آنجا که مشتریان صرفا جهت افزایش کیفیت متن ترجمه، خواستار سرویس ویرایش تخصصی متن می باشند، ترجمه آنلاین متون ارسالی جهت ویرایش را به بهترین مترجمین واگذار می کند، در نتیجه متون پس از ویرایش بالاترین کیفیت را دارا می باشند.

در بخش ویرایش متن، ویرایش تخصصی متن کتاب، مقاله، پایان نامه، تحقیق، دستنویس و … انجام می شود.

نظرسنجی