ترجمه آنلاین

Rewording & Rephrasing

به راحتی مقاله خود را در چند ژورنال ثبت نمایید

محاسبه سریع قیمت ترجمه

ارسال فایل

Rewording & Rephrasing

دوشنبه 21 اسفند 1396      نویسنده : مدیر سایت     بازدید: 1494    
rewording & rephrasing به معنای جایگزینی کلمات با کلمات دیگر با همان معنای قبل می باشد، به نحوی که مفاهیم حفظ شود و در واقع بیان یک جمله با همان معنا و مفهوم اما در قالب دیگری از کلمات است و در زمان هایی که شما می خواهید مقاله ارسالی برای مجله یا دانشگاه مورد نظرتان با مقاله های ثبت شده قبلی کمتر از 30 % شباهت داشته باشد و مورد تایید قرار بگیرد، مورد استفاده قرار می گیرد.

rewording & rephrasing متن انگلیسی


بیشتر سفارش های rewording & rephrasing متن انگلیسی برای مقاله های ISI است که به دلایلی نظیر تغییر کلمات کلیدی، انتشار مقاله در چند ژورنال و ... مورد استفاده قرار می گیرد. rewording & rephrasing متن انگلیسی توسط مترجمین مسلط به موضوع و با بیش از 5 سال سابقه ترجمه متن انجام می شود، تا ترجمه ای دقیق از لحاظ معنا و مفهوم تقدیم مشتری گردد.

قیمت rewording & rephrasing متن


قیمت ها در بخش rewording & rephrasing پایین تر از ترجمه کامل متن می باشد، قیمت rewording & rephrasing انگلیسی 60 درصد هزینه ترجمه کل متن فارسی به انگلیسی است. 

کیفیت rewording & rephrasing متن


در rewording & rephrasing حفظ معنا و مفهوم بسیار مهم است، زیرا کاربر انتظار دارد مقاله خود را در چند ژورنال به چاپ برساند، بنابراین برای اطمینان مشتری از کیفیت، ترجمه ها به مدت 14 روز و حتی در بعضی موارد بیشتر از 14 روز ضمانت می گردد.

در بخش rewording & rephrasing متن (جایگزینی کلمات) کل مسئولیت های حقوقی ناشی از انتشار، استفاده، ثبت، کپی و ... با مشتری است و مشتری با آگاهی از این مسئله اقدام به سفارش جایگزینی کلمات داشته است.

نظرسنجی