ترجمه آنلاین

خلاصه نویسی متن

محاسبه سریع قیمت ترجمه

ارسال فایل

خلاصه نویسی متن

شنبه 25 مرداد 1399      نویسنده : مدیر سایت    

خلاصه نویسی متن انگلیسی


خلاصه نویسی متن بیشتر مورد توجه دانشجویان قرار می گیرد، که خواستار ترجمه با قیمت پایین تر هستند. در خلاصه نویسی هم قیمت کاهش پیدا می کند و هم مطالب مهم متن، ترجمه می شوند، که هر دو به نفع کاربر خواهد بود. خلاصه نویسی برای متون انگلیسی است و مترجم به راحتی می تواند مفهوم را درک کند و در زمانی کوتاه خلاصه و ترجمه نماید.

خلاصه نویسی متن انگلیسی نیازمند آن است که مترجم ابتدا کل متن انگلیسی را مطالعه کند و مفهوم آن را دریابد و سپس به صورت خلاصه ترجمه نماید. 

قیمت خلاصه نویسی متن


قیمت خلاصه نویسی متن، نسبت به ترجمه کل متن کمتر است. خلاصه نویسی متن انگلیسی 75 درصد هزینه ترجمه کل متن است. برای اطمینان از پایین بودن قیمت های ارائه شده در ترجمه آنلاین، لطفا دیگر مراکز را بررسی بفرمایید.

کیفیت خلاصه نویسی متن


سرویس خلاصه نویسی متن توسط مترجمینی انجام می شود، که بر موضوع متن تسلط داشته باشند و همچنین از فن خلاصه نویسی آگاه باشند، تا ترجمه ارائه شده از کیفیت بالایی برخوردار باشد. در بخش خلاصه نویسی متن، خلاصه نویسی کتاب، مقاله، پایان نامه، تحقیق، دستنویس و … انجام می شود.