مترجمین

ترجمه آنلاین از اوایل سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون با تعداد بسیاری از مترجمین کار کرده و بهترین مترجم های ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی را جذب نموده است. این دارالترجمه پشتیبان و حامی حقوقی و مادی تمامی مترجمین مورد تایید خود می باشد و همکاری تعداد کثیر مترجمان با ترجمه آنلاین، نشان دهنده حسن نیت ترجمه آنلاین در تامین امنیت کاری مترجمین و سفارش کاری پیوسته در هر دو بخش ترجمه انگلیسی و ترجمه فارسی می باشد.

تکمیل فرم استخدام مترجم

جهت استخدام روی متن بالا کلیک نمایید.

حقوق مترجمین

بررسی راندمان کاری مترجم ها، امتیاز دهی به مترجمین، بررسی کیفیت ترجمه های تحویلی، تایین حق الزحمه و … از جمله مواردی است که در ترجمه آنلاین مورد رسیدگی قرار می گیرند. مترجم برتر در آخر هر ماه شناسایی شده و با گرفتن پاداش تشویق می شود. مرکز ترجمه آنلاین همواره از ترافیک کاری بالایی برخوردار است و به مترجمینی که از راندمان کاری مناسب با نیاز بازار ترجمه برخوردار هستند و مسئولیت پذیری بالایی دارند، به صورت مداوم، سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی ارائه می نماید.

مترجم هایی که در مرکز ترجمه آنلاین به صورت مداوم فعالیت می نمایند و مورد تایید دارالترجمه هستند، این اطمینان را دارند که در هر دارالترجمه ای توانایی فعالیت مداوم را خواهند داشت و این موضوع باعث می شود تعداد سفارش های ارسالی برای این دسته از مترجمین تا حدی باشد که مترجم درخواست تایم استراحت نماید و مترجمی که به حالت معلق در آید بایستی در فعالیت خود تجدید نظر نماید، زیرا هدف جلب رضایت مشتری است و مترجمینی که توانایی جلب رضایت خواننده متن انگلیسی یا فارسی را نداشته باشند، به عنوان مترجم فعال شناخته نخواهند شد و فعالیت با ایشان قطع می گردد.

خصوصیات مترجمین دارالترجمه

  • مترجم هایی با تسلط بالا به زبان انگلیسی و ادبیات فارسی و انگلیسی
  • ارائه ترجمه ای معتبر و تخصصی
  • امانت داری، مسئولیت پذیری و مدیریت زمان در ترجمه ها

Translator Online Translator Online Translators Translators ljv[l ljv[l Hkghdk ljv[l hdkjvkjd ljv[ldk

آقای صفی خانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای مرادی اصل ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حقيقي بور ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم محمدی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای سرایی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای امانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کیارودی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حسنی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم راعی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای نکوئی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم حسینی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای محسنی زاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم قائدی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم میروکیل ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای یزدانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای مهدوی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای جباري فر ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای معظمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم رها ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای عنصری ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کالی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم آزاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای رهنما ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حسنی پرور ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کریمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم کردلو ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم گلینی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کرمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم حسینی ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی فوری تخصصی ارزان
logo-samandehi
پرداخت آنلاین هزینه ترجمه