امنیت ترجمه

ترجمه با رعایت قانون حمایت ازحقوق مصرف کننده

برای حقوق مصرف کننده، تعریف مشخصی در قانون وجود دارد. همچنین مرکز ترجمه آنلاین با مطالعه خبرنامه های مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و همچنین خبرنامه وب سایت نماد اعتماد الکترونیکی، نسبت به پیاده سازی مفاد قانون مرتبط با حقوق مصرف کننده اقدام نموده است. می توان نتیجه گرفت، خدمات ترجمه مرکز در هر دو بخش ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی، با رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف کننده عرضه می گردد.

ترجمه با رعایت قانون حمایت از حقوق مولف

مرکز ترجمه آنلاین همواره در تلاش بوده خدمات خود را در هر دو بخش ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی دقیقا موازی با قوانین و مقررات وضع شده کشور ارائه دهد. ارائه خدمات ترجمه بایستی منطبق با چهارچوب حقوقی مدون و ارائه شده توسط مقنن باشد.
ترجمه آنلاین به عنوان دارالترجمه ای که ترجمه را به صورت تخصصی به کاربران ارائه می نماید، رعایت قانون را مهم ترین عامل موفقیت خود می داند. زیرا با رعایت قانون تخلف مشاهده نمی شود و هر دو طرف در حد و اندازه تعریف شده، خواهان برآورده شدن انتظارات شان می باشند. اصل حمایت از حقوق مولف و صاحب اثر، در دارالترجمه ترجمه آنلاین اجرا شده است و مطابق این قانون خدمات تخصصی، فوری و ارزان ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی به کاربران ارائه می گردد.

امنیت متن ترجمه و فایل اصلی آن

تمامی فایل های دریافت شده در مرکز ترجمه آنلاین طبقه بندی شده و در سیستم هایی که دارای تدابیر امنیتی بالایی هستند و نفوذ به آن ها غیر ممکن است، ذخیره می شوند. بنابراین، در سایه تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده و محدود کردن دسترسی ها، تا کنون هیچ موردی در خصوص کپی برداری غیر مجاز، سرقت اطلاعات و یا انتشار بدون اجازه فایل های ذخیره شده در سیستم موسسه ترجمه آنلاین رویت نشده است. فایل اصلی و ترجمه انجام شده در بایگانی مرکز ذخیره می شوند، تا در صورتی که کاربر بنابر دلایلی مجدد به آن ها نیاز داشت در اختیار ایشان قرار گیرند. البته در صورتی که کابر تقاضا داشته باشند، پس از پایان پروسه ترجمه، تمام فایل های مربوط به ایشان از روی سیستم پاک خواهند شد.

آقای صفی خانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای مرادی اصل ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حقيقي بور ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم محمدی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای سرایی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای امانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کیارودی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حسنی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم راعی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای نکوئی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم حسینی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای محسنی زاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم قائدی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم میروکیل ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای یزدانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای مهدوی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای جباري فر ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای معظمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم رها ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای عنصری ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کالی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم آزاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای رهنما ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حسنی پرور ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کریمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم کردلو ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم گلینی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کرمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم حسینی ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی فوری تخصصی ارزان
logo-samandehi
پرداخت آنلاین هزینه ترجمه