ضمانت ترجمه

تضمین کیفیت با ضمانت ترجمه

تعهد ترجمه آنلاین ارائه ترجمه ای حرفه ای از انگلیسی به فارسی یا از فارسی به انگلیسی می باشد. مترجمین متن افرادی هستند، که از دانش و تخصص کافی در حوزه ترجمه انگلیسی به فارسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی برخوردار می باشند. ارائه ترجمه با کیفیت بالا در بخش ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی جز وظایف و تعهدات ترجمه آنلاین می باشد، ضمانت ترجمه شامل بخش کیفیت نقره ای و طلایی می شود.

بر همین اساس، دارالترجمه دانشجویی ترجمه آنلاین با ارائه تضمین های لازم و وارد نمودن خدمات در قالب قوانین و مقررات حقوقی، تحویل ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی با کیفیت مورد انتظار را ضمانت نموده است. از طرفی، مشتری تا 7-11 روز (زمان داده شده جهت بررسی ترجمه نسبت به حجم بیشتر می شود) پس از دریافت ترجمه همچنان فرصت اعتراض و درخواست استرداد هزینه را خواهد داشت. این حق برای ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی محفوظ می باشد.

ضمانت عدم تاخیر ترجمه

نظم در ارسال پروژه بسیار مهم است. مشتری بر پایه تاریخ اعلام شده از سوی دارالترجمه برنامه ریزی نموده و خواهان دریافت ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی در موعد مقرر می باشد. در صورت بروز تاخیر در تحویل ترجمه، در برخی شرایط مشتری با مشکل مواجه نمی شود. اما در برخی سفارش های ترجمه فارسی به انگلیسی یا ترجمه انگلیسی به فارسی امکان تخصیص زمان بیشتر میسر نبوده و تیم مدیریت ترجمه آنلاین مسئول مدیریت پروژه با توجه به محدودیت های زمانی می باشد.

در ۹۷ درصد موارد ترجمه های فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی در تاریخ اعلام شده به صورت تایپ شده تحویل می گردند. در ۳ درصد موارد که با تاخیر در تحویل پروژه مواجه هستیم، دلیل تاخیر در تحویل عدم مدیریت صحیح زمان توسط مترجم انگلیسی به فارسی یا مترجم فارسی به انگلیسی و یا نبود امکان ارسال فایل ترجمه به دلیل قطعی اینترنت و یا سایر مشکلات محتمل می باشد.

عدم ضمانت ترجمه در تاخیر ۲۴ ساعته

در تمامی شرایط موسسه این حق را برای خود محفوظ می داند که پروژه ترجمه با تاخیر ۲۴ ساعته تحویل گردد. خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی سرویس هایی تخصصی و زمانبر می باشند، که مجری پروژه، مترجم است و همواره ریسک بالایی در ترجمه در زمان مقرر وجود دارد.

به همین دلیل بازه زمانی ۲۴ ساعته جهت مدیریت پروژه هایی که در زمان مقرر تحویل داده نشده اند، در نظر گرفته شده است.

ضمانت پرداخت خسارت ترجمه

خسارت زمانی پرداخت می شود که مترجم اشتباهی را مرتکب شده و باعث به وجود آمدن خسارت برای مشتری گردیده باشد. تعیین سقف خسارت بر اساس قوانین است. بازرسین دارالترجمه ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی با بررسی اعتراض مشتری بر مبنای ضمانت ترجمه،اقدام به شناسایی متخلف و تعیین سقف خسارت می نمایند. پس از تعیین نمودن سقف خسارت، امور مالی ترجمه آنلاین انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی نسبت به پرداخت نقدی وجه اقدام می نماید.

ضمانت تغییر مترجم متن ترجمه

در صورت عدم تایید کیفیت ترجمه، ترجمه آنلاین نسبت به تغییر مترجم متن اقدام می نماید. در ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی همواره با این احتمال روبه رو هستیم که مشتری ترجمه را انجام شده را مناسب نمی داند و درخواست می نماید مترجم متن تغییر یابد. در این خصوص نیاز است مشتری دلایل خود را مبنی بر پایین بودن کیفیت متن ترجمه ارائه نماید، پس از آن بازرسین ترجمه آنلاین مجدد متن را بررسی می نمایند و اگر ترجمه انگلیسی به فارسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی دارای نواقص اعلامی از سوی مشتری نباشد، درخواست ایشان رد می گردد.

تکمیل سفارش ترجمه به چه معناست؟

تکمیل سفارش ترجمه و پرداخت پیش پرداخت (بیعانه) ترجمه به معنای پذیرش تمامی قوانین و مقررات اعلام شده درمرکز ترجمه آنلاین می باشد. روند کاری مرکز ترجمه آنلاین در حوزه ترجمه بسیار ساده می باشد. متن را دریافت می نماییم، بررسی می نماییم و فاکتوری به ایمیل کاربر ارسال می نماییم. فاکتور حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز کاربر نظیر هزینه ترجمه، زمان تحویل ترجمه و … می باشد. مشتری فاکتور را مطالعه می نماید و در خصوص خدمات ترجمه اطلاعاتی کاملی را در دریافت می کند، تصمیم گیری می نماید و نسبت به پرداخت هزینه اقدام می نماید.

در این بین، ذکر این نکته اهمیت دارد که پرداخت هزینه به این معناست که کاربر با علم بر تمامی حدود خدمات در ترجمه انگلیسی به فارسی یا ترجمه فارسی به انگلیسی نسبت به دریافت خدمات فوری، تخصصی و ارزان ترجمه آنلاین اقدام نموده است.

Guarantee translator Guarantee translation

خانم زردوئی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
آقای نژند ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
آقای خدری ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم محمد نژاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم ابراهیمی بزاز ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم رضایی ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی فوری تخصصی ارزان
logo-samandehi
پرداخت آنلاین هزینه ترجمه