شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط کاری ترجمه آنلاین

قبل از استفاده از خدمات ترجمه آنلاین، نیاز است تا شرایط و ضوابط دارالترجمه را مطالعه نمایید و از محتوای آن آگاهی داشته باشید. توجه کنید که ادامه کار و درخواست هرگونه سفارش به دارالترجمه به معنی موافقت شما با تمام شرایط و قوانین دارالترجمه ترجمه آنلاین (فوری،تخصصی،ارزان) خواهد بود.

مقدمه

۱– این شرایط در مورد تمام خدمات ارائه شده توسط دارالترجمه صدق می­کند.
۲- هر سفارشی که توسط کاربر داده می­شود، بدین مفهوم است؛ که کاربر تمام بندهای شرایط را به طور کامل خوانده و درک کرده ­است.

الف - شرایط اصلی

ب – مرجوعی و لغو سفارش

ج- حفظ اطلاعات، محرمانگی و حق مولف
خانم زردوئی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
آقای نژند ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
آقای خدری ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم محمد نژاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم ابراهیمی بزاز ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم رضایی ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی فوری تخصصی ارزان
logo-samandehi
پرداخت آنلاین هزینه ترجمه