Rewording متن

Rewording به معنای جایگزینی کلمات با کلمات دیگر با همان معنای قبل می باشد، به نحوی که مفاهیم حفظ شود و در واقع بیان یک جمله با همان معنا و مفهوم اما در قالب دیگری از کلمات است.

ارسال سفارش ترجمه

Rewording متن انگلیسی

بیشتر سفارش های Rewording متن انگلیسی برای مقاله های ISI است که به دلایلی نظیر تغییر کلمات کلیدی، انتشار مقاله در چند ژورنال و … مورد استفاده قرار می گیرد. Rewording متن انگلیسی توسط مترجمین مسلط به موضوع متن انجام می شود، تا ترجمه ای دقیق از لحاظ معنا و مفهوم تقدیم مشتری گردد.

Rewording متن فارسی

سفارش ها در بخش Rewording متن فارسی بسیار محدود است، اما با توجه به درخواست کاربران این سرویس نیز ارائه می گردد، در بخش Rewording متن فارسی، متن مبدا انگلیسی مطالعه می شود و ترجمه آن با بیانی متفاوت اما با همان معنا انجام می شود.

قیمت Rewording متن

قیمت ها در بخش Rewording پایین تر از ترجمه کامل متن می باشد، قیمت Rewording انگلیسی ۶۰ درصد هزینه ترجمه کل متن فارسی به انگلیسی است و قیمت Rewording فارسی ۴۰ درصد هزینه کل ترجمه متن انگلیسی به فارسی است.

کیفیت Rewording متن

در Rewording حفظ معنا و مفهوم بسیار مهم است، بیشتر در بخش Rewording انگلیسی که کاربر انتظار دارد مقاله خود را در چند ژورنال به چاپ برساند، بنابراین برای اطمینان مشتری از کیفیت، ترجمه ها به مدت یک هفته و حتی در بعضی موارد بیشتر از یک هفته ضمانت می گردد.

در بخش Rewording متن (جایگزینی کلمات) کل مسئولیت های حقوقی ناشی از انتشار، استفاده، ثبت، کپی و … با مشتری است و مشتری با آگاهی از این مسئله اقدام به سفارش جایگزینی کلمات داشته است.

Rewording text Replace the words translated

خانم زردوئی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
آقای نژند ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
آقای خدری ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم محمد نژاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم ابراهیمی بزاز ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم رضایی ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی فوری تخصصی ارزان
logo-samandehi
پرداخت آنلاین هزینه ترجمه