ویرایش تخصصی متن

ویرایش متن انگلیسی

ترجمه آنلاین با توجه به نیاز کاربران ترجمه، سرویس تخصصی ویرایش متن انگلیسی را ارائه می دهد. در راستای ارائه سرویس ویرایش متن، مترجمین مجرب و حتی ویراستار جذب دارالترجمه شده اند، تا بتوانیم به بهترین نحو این نیاز مشتریان را بر طرف سازیم. ممکن است این سوال برای شما مطرح شود، که چرا متن انگلیسی به ویرایش نیاز دارد؟

برخی از متون انگلیسی، توسط افراد کم تجربه از فارسی به انگلیسی ترجمه شده و مشکلاتی نظیر: مشکلات گرامری، دستوری، معنایی و … را دارد که نیاز است مورد بازبینی و ویرایش قرار گیرد تا بتوان نتیجه مطلوب را از متن ترجمه شده دریافت کرد. ویرایش و ویراستاری متن انگلیسی توسط مترجمین بخش فارسی به انگلیسی انجام می شود.

ارسال سفارش ترجمه

ویرایش متن فارسی

ویرایش متن فارسی زمانی مورد نیاز قرار می گیرد که متنی توسط فرد فاقد تجربه از انگلیسی به فارسی ترجمه شود، در این صورت متن فارسی ترجمه شده دارای مشکلات گرامری، دستوری، معنایی و … خواهد بود. ویرایش متن فارسی توسط مترجمین بخش انگلیسی به فارسی انجام می شود، همچنین ویرایش متن فارسی از ویرایش متن انگلیسی راحت تر است.

در نظر داشته باشید، در ویرایش ترجمه انگلیسی به فارسی ارسال هر دو متن (متن مبدا انگلیسی برای ترجمه و ترجمه فارسی اولیه متن) ضروری است.

قیمت ترجمه ویرایش تخصصی متن

قیمت ویرایش متن در هر دو بخش ویرایش متن فارسی و ویرایش متن انگلیسی ۵۵ درصد کل هزینه ترجمه است، قیمت های در نظر گرفته شده کاملا مناسب دانشجویان عزیز می باشد.

کیفیت ویرایش تخصصی متن

از آنجا که مشتریان صرفا جهت افزایش کیفیت متن ترجمه، خواستار سرویس ویرایش تخصصی متن می باشند، ترجمه آنلاین متون ارسالی جهت ویرایش را به بهترین مترجمین واگذار می کند، در نتیجه متون پس از ویرایش بالاترین کیفیت را دارا می باشند.

در بخش ویرایش متن، ویرایش تخصصی متن کتاب، مقاله، پایان نامه، تحقیق، دستنویس و … انجام می شود.

Professional editing text

آقای صفی خانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای مرادی اصل ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حقيقي بور ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم محمدی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای سرایی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای امانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کیارودی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حسنی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم راعی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای نکوئی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم حسینی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای محسنی زاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم قائدی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم میروکیل ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای یزدانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای مهدوی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای جباري فر ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای معظمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم رها ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای عنصری ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کالی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم آزاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای رهنما ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حسنی پرور ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کریمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم کردلو ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم گلینی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کرمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم حسینی ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی فوری تخصصی ارزان
logo-samandehi
پرداخت آنلاین هزینه ترجمه