ترجمه چکیده

چکیده (abstract) خلاصه ای از مقاله یا پایان نامه است، که با فرمت خاص در آغاز مقاله و پایان نامه ها قرار می گیرد و از آنجایی که چکیده مهمترین بخش مقاله و پایان نامه است باید به بهترین شکل ترجمه گردد، تا پیام پروژه به خوبی به خواننده منتقل شود. ترجمه چکیده نیازمند تخصص بسیار بالا به زبان انگلیسی است، از این رو اکثر دانشجویان ترجمه چکیده مقاله یا پایان نامه خود را به مترجم می سپارند.

قیمت ترجمه چکیده

قیمت ترجمه چکیده با توجه به اهمیت بالای آن، نسبت به قیمت ترجمه سایر قسمت های مقاله یا پایان نامه، بیشتر می باشد اما قیمت ترجمه فارسی به انگلیسی در ترجمه آنلاین با توجه به جامعه دانشجویی، در پایین ترین سطح قرار گرفته است.

کیفیت ترجمه چکیده

متاسفانه بعضی از چکیده هایی که در ترجمه آنلاین سفارش داده می شود، برای بار دوم است که ترجمه می شوند. زیرا پیش از آن چکیده را برای ترجمه به اشخاص و یا مراکز مدعی ترجمه چکیده ارسال کرده اند اما به دلیل پایین بودن کیفیت ترجمه توسط استاد راهنما و یا نشریه، برگشت داده شده اند. ترجمه آنلاین با داشتن کادری مجرب از مترجمین دانشگاهی و رسمی اقدام به ترجمه چکیده مقالات و پایان نامه ها می کند و آن را تضمین می کند.

ترجمه چکیده در ترجمه آنلاین

ترجمه آنلاین برای ترجمه چکیده ارزش بسیار بالایی قائل است و آن را مانند هر ترجمه دیگری با توجه به رشته تخصصی، به مترجم مربوطه انتقال می دهد. قیمت ترجمه ها در ترجمه آنلاین رقابتی است و نسبت به سایر مراکز پایین تر می باشد. مدت انجام ترجمه چکیده در اکثر مواقع یک روز می باشد.

ترجمه چکیده عمومی، فنی و تخصصی:

 • ترجمه مکانیک
 • ترجمه عمران
 • ترجمه مدیریت
 • ترجمه پزشکی
 • ترجمه شیمی و نفت
 • ترجمه اقتصادی
 • ترجمه کامپیوتر
 • ترجمه بیوتکنولوژی
 • ترجمه برق
 • ترجمه مواد
 • ترجمه ریاضی
 • ترجمه صنایع غذایی
 • ترجمه عمران نقشه برداری
 • ترجمه صنایع
 • ترجمه روانشناسی
 • ترجمه کشاورزی
 • ترجمه فیزیک
 • ترجمه آمار
 • ترجمه جامعه شناسی

Translation abstract Translation abstract online abstract Translation jv[li ];dni Translation Review

آقای صفی خانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای مرادی اصل ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حقيقي بور ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم محمدی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای سرایی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای امانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کیارودی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حسنی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم راعی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای نکوئی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم حسینی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای محسنی زاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم قائدی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم میروکیل ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای یزدانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای مهدوی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای جباري فر ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای معظمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم رها ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای عنصری ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کالی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم آزاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای رهنما ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حسنی پرور ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کریمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم کردلو ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم گلینی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کرمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم حسینی ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی فوری تخصصی ارزان
logo-samandehi
پرداخت آنلاین هزینه ترجمه