ترجمه اداری و بازرگانی

ترجمه آنلاین با همکاری جمع کثیری از مترجمین سرشناس و دانشگاهی آشنا با امور اداری، اقتصاد و بازرگانی اقدام به ترجمه متون اداری و بازرگانی می کند، که به صورت فوری و تخصصی به ادارات ارائه می گردد. ترجمه ادرای و بازرگانی بیشتر باعث شفاف سازی و تسهیل در امور اداری و مبادلات تجاری کشور عزیزمان ایران شده است.

ارسال سفارش ترجمه

کیفیت ترجمه اداری و بازرگانی

ترجمه آنلاین مفتخر است که تا کنون به بسیاری از موسسات و سازمان های دولتی یا بخش های خصوصی خدمات ترجمه اداری را ارائه کرده است. واحدهای آموزشی و پژوهشی، سازمان ها و موسسات همیشه به ترجمه ی منابع اصلی، برای استفاده در سازمان خود نیازمندند. ترجمه آنلاین آماده است که طی قرارداد یا به صورت پروژه ای این منابع را به صورت تضمین شده و با کیفیت عالی در قالب ترجمه اداری و بازرگانی ترجمه و تدوین نماید.

مرکز ترجمه آنلاین آمادگی خود برای همکاری با شرکت ها، سازمان ها، و مؤسسات دولتی و خصوصی را در زمینه های ترجمه، نگارش نامه های اداری به زبان های مختلف، ترجمه و پیاده سازی فیلم های آموزشی و نرم افزارهای چندرسانه ای، ترجمه و محلی سازی نرم افزار، و برقراری ارتباطات بین المللی به نمایندگی از مشتری اعلام می دارد.

سرعت در ارائه ترجمه اداری و بازرگانی

از جمله مزایای استفاده از خدمات مکاتبات بازرگانی ترجمه آنلاین، سرعت بسیار بالا در ارائه خدمات در ساعات مختلف شبانه روز می باشد.

به عنوان مثال، در مکاتبات فوری اداری و بازرگانی، فاصله بین دریافت متن خام (انگلیسی یا فارسی) و ترجمه آن به زبان مقصد (انگلیسی یا فارسی) برای نامه های کوتاه در حد یک صفحه، در حدود ۳ ساعت می باشد. یعنی در خدمات ترجمه آنلاین، با حذف فرآیند پرداخت و تائید پرداخت، در حالت فوری، مترجمین خبره ترجمه آنلاین، متن خام شما را دریافت نموده و ظرف ۳ ساعت ترجمه آماده ارسال نامه بازرگانی یا اداری شما را به صورت تایپ شده تحویل می دهند.

انواع ترجمه اداری و بازرگانی

  • ترجمه اداری نامه نگاریها و مکاتبات بازرگانی بین المللی
  • ترجمه اداری اسناد دولتی و مدارک مالی
  • ترجمه متون حقوقی
  • ترجمه اسناد مناقصه
  • ترجمه اداری دستور العمل ها ، گزارش ها، استاندارد ها
  • ترجمه های اداری نظیر فایلهای صوتی و تصویری

Translation Office Translation cheap office Translated Documents jv[li hnhvd jv[li hnhvd jv[li hskhn

خانم زردوئی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
آقای نژند ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
آقای خدری ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم محمد نژاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم ابراهیمی بزاز ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
خانم رضایی ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی فوری تخصصی ارزان
logo-samandehi
پرداخت آنلاین هزینه ترجمه